Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung Thẻ an toàn điện.

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung Thẻ an toàn điện.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ An toàn điện nộp hồ sơ tới  Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Công thương.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: cán bộ hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Căn cứ vào điều kiện thực tế, số lượng hồ sơ đề nghị huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện, Sở Công thương thông báo thời gian tổ chức huấn luyện và kiểm tra sát hạch cụ thể đến tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Căn cứ kết quả kiểm tra, sát hạch Sở Công thương tiến hành cấp thẻ an toàn điện.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận thẻ an toàn điện.

2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

   a) Thành phần hồ sơ:

- 02 ảnh 2x3 cm

- Văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân có nhu cầu huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người lao động.

b)Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương Thái Bình

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương Thái Bình

-  Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND các huyện, thành phố

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ an toàn điện.

8. Phí, lệ phí:Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai(kèm theo):Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

- Luật Điện lực ngày 03/12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012.

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu