Thông báo hoạt động khuyến mại

Thông báo hoạt động khuyến mại.

1. Trình tự thực hiện:

- Thương nhân gửi hồ sơ thông báo thực hiện chương trình khuyến mại tối thiểu trước 03 (ba) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

- Thương nhân nộp hồ sơ:

+ Trực tiếp tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

+ Hoặc qua bưu điện tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

+ Hoặc sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương Thái Bình cung cấp.

- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động khuyến mại của thương nhân.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình (địa chỉ: Tầng 1, Nhà Triển lãm Thông tin bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình).

- Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương Thái Bình cung cấp (Địa chỉ: dvctt.www.knparagon.com)

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1.Thành phần hồ sơ gồm: Thông báo thực hiện khuyến mại theo mẫu quy định.

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Thái Bình

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01: Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

- Quyết định 2195/QĐ-BCT ngày 25/6/2018 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

- Tải mẫu đơn: