Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ triển lãm thương mại tại Việt Nam.

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ triển lãm thương mại tại Việt Nam.

1. Trình tự thực hiện.

- Thương nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại tại địa phương về bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

- Sở Công Thương xem xét xác nhận hoặc không xác nhận cho thương nhân, tổ chức đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại tại địa phương. Trường hợp không xác nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Thương nhân nhận kết quả theo giấy hẹn hoặc qua đường bưu điện, thư điện tử.

2. Cách thức thực hiện.

- Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình (địa chỉ:  Tầng 1, Nhà Triển lãm Thông tin bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình).

- Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương Thái Bình cung cấp (địa chỉ: dvctt.www.knparagon.com)

3. Thành phần, số lượng hồ sơ.

3.1. Thành phần hồ sơ gồm:

01 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo Mẫu số 13 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đượcđủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân, tổ chức đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại.

6. Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương Thái Bình.

7. Kết quả thực hiện: Công văn xác nhận hoặc không xác nhận.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu số 13: Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

- Quyết định 2195/QĐ-BCT ngày 25/6/2018 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

- Tải mẫu đơn: