Cấp lại giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Cấp lại giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Công thương để được cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.

- Bước 2: Cán bộ nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: cán bộ viết giấy hẹn cho tổ chức, cá nhân.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:  

- Trường hợp 1: Đối với trường hợp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá hết thời hạn hiệu lực. Trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ: như cấp mới.

- Trường hợp 2: Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy. Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (theo mẫu);

+ Bản sao Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh nguyên liệu thuốc lá theo quy định của pháp luật.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Thái Bình.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.

8. Phí, lệ phí:

- Tại khu vực thành phố, thị xã trực thuộc bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất:

+ Phí thẩm định kinh doanh hàng hoá có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định;

+ Phí thẩm định kinh doanh hàng hoá có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định;

+ Lệ phí cấp giấy phép: 200.000 đồng/giấy/lần cấp.

- Tại các khu vực khác: Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hóa có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng của các quy định trên.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (kèm theo):

- Phụ lục 7: Đơn đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

- Phụ lục 38: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

- Phụ lục 2: Bảng kê diện tích kho, nhà xưởng và các hạng mục khác

- Phụ lục 3: Bảng kê phương tiện, trang thiết bị.

- Phụ lục 4: Bảng kê danh sách lao động.

- Hợp đồng đầu tư trồng và tiêu thụ nguyên liệu thuốc lá.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Có đăng ký kinh doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá.

* Điều kiện về quy mô đầu tư, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, con người:

- Có quy mô đầu tư trồng cây thuốc lá tại địa phương ít nhất 100 ha mỗi năm;

- Diện tích của cơ sở kinh doanh nguyên liệu bao gồm khu phân loại, đóng kiện và kho nguyên liệu phù hợp với quy mô kinh doanh;

- Có kho nguyên liệu thuốc lá với tổng diện tích không dưới 500m2. Kho phải có hệ thống thông gió và các trang thiết bị phù hợp yêu cầu bảo quản nguyên liệu thuốc lá bao gồm: Các nhiệt kế, ẩm kế kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí trong kho, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, mọt; phải có đủ các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện nguyên liệu thuốc lá được sắp xếp cách mặt nền tối thiểu 20cm và cách tường, cột tối thiểu 50cm;

- Người lao động có nghiệp vụ, chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp để quản lý đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và thu mua nguyên liệu, trình độ phải được đào tạo về kỹ thuật nông nghiệp từ trung cấp trở lên. Đảm bảo 01 (một) cán bộ kỹ thuật quản lý tối đa 50 ha ruộng trồng cây thuốc lá.

* Điều kiện về quy trình kinh doanh nguyên liệu thuốc lá: phải có hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá phù hợp với quy mô kinh doanh.

* Điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ: phải có đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá ngày 18/6/2012.

Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương         quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật phòng, chốngtác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

Thông tư số 77/2002/BNN-TT ngày 28/8/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về mẫu hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.

- Tải mẫu đơn: