Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm).

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Công Thương.

- Bước 2: Cán bộ nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: cán bộ viết giấy hẹn cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: cán bộ hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện.

- Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp đến Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực Công Thương.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a, Thành phần hồ sơ:

-  Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung;

-  Bản sao Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

b, Số lượng hồ sơ: Doanh nghiệp lập 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. 01 bộ gửi Sở Công thương. 01 bộ lưu tại doanh nghiệp.

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, có nhu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung trong Giấy phép đã được cấp.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ…)

8. Lệ phí (nếu có): Theo quy định tại thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu: 2.200.000 đồng/lần/cơ sở.

9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Đơn đề nghị Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014).


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu.

- Sản xuất rượu công nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát được phê duyệt.

- Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu. Toàn bộ máy móc thiết bị để sản xuất rượu phải có nguồn gốc hợp pháp.

- Đảm bảo các điều kiện theo quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

- Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hàng hóa sản phẩm rượu tại Việt Nam.

- Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

- Người tham gia trực tiếp sản xuất rượu phải đảm bảo sức khoẻ, không mắc bệnh truyền nhiễm.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá.


- Tải mẫu đơn: