Cấp giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo động thực vật hoang dã thông thường.

7.12. Thủ tục số 12: Cấp giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo động thực vật hoang dã thông thường.

          1. Trình tự thực hiện

  Bước 1:  Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

  Bước 2:  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về Trung tâm Hành chính công

  Địa chỉ: số 142-144, đường Lê Lợi, thành phố Thái Bình

  Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

  - Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

  - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

          Bước 3: Thẩm định hồ sơ:

- Ngay khi nhận được hồ sơ, trong thời gian 03 (ba) ngày, Chi cục Kiểm lâm kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. 

          - Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Chi cục Kiểm lâm tiến hành các thủ tục kiểm tra hồ sơ, lập biên bản kiểm tra thực tế và cấp giấy chứng nhận nếu đủ điều kiện

          Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công, nơi nhận hồ sơ.

  2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Trung tâm Hành chính công

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a. Thành phần hồ sơ:

  -  Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi  có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;

  - Bản cam kết đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, môi trường theo quy định của pháp luật.

  b. Số lượng: 01 bộ

  4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

  5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

  6. Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính:

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm

  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện Thủ tục hành chính:  Chi cục Kiểm lâm      

  - Cơ quan phối hợp: Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

  7. Kết quả thực hiện Thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận trại nuôi nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo động, thực vật hoang dã thông thường.

  8. Phí, lệ phí: Không

  9. Tên mẫu đơn, tờ khai:  Giấy Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi 

  10. Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính: .

- Chuồng, trại nuôi phù hợp với đặc tính của loài nuôi và năng lực sản xuất của trại.

- Bảo đảm an toàn cho người nuôi và người dân trong vùng, an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước.

- Có nguồn gốc vật nuôi rõ ràng.

  - Trường hợp động vật có nguồn gốc nhập khẩu (không phân bố tại Việt Nam) phải có xác nhận bằng văn bản của Cơ quan khoa học CITES Việt Nam là việc nuôi loài đó không ảnh hưởng tới các loài động vật khác và hệ sinh thái trong nước.

  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Công văn số 515/KL-VPCITES v/v đăng ký nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã thông thường.

  - Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường

 

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu