Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.

1. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Công thương.

-  Cán bộ nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cán bộ viết giấy hẹn cho tổ chức, cá nhân.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ cán bộ hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung.

- Trong thi hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

            a) Thành phần hồ sơ:  

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG theo Phụ lục 13 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Tài liệu chứng minh có kho chứa chai LPG và LPG chai thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê.

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải.

- Danh sách hệ thống phân phối và các hợp đồng đại lý kinh doanh LPG.

- Bản sao hợp đồng đại lý kinh doanh LPG với Tổ chức, cá nhân kinh doanh LPG đầu mối.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân kinh doanh LPG.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.

8. Phí, lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của bộ Tài chính.

* Đối với tổ chức, doanh nghiệp:

+ Ở khu vực thành phố:

- Phí thẩm định: 1.200.000 đ/điểm KD/lần thẩm định

- Lệ phí cấp GCN: 200.000 đ/giấy/lần cấp

+ Ở các khu vực khác:  Mức thu tương ứng bằng 50% mức thu nêu trên.

* Đối với hộ kinh doanh,cá nhân:

+ Ở khu vực thành phố:

- Phí thẩm định: 400.000 đ/điểm KD/lần thẩm định.

- Lệ phí cấp GCN: 200.000 đ/giấy/lần cấp

+ Ở các khu vực khác: Mức thu tương ứng bằng 50% mức thu nêu trên.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (kèm theo): Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG theo Phụ lục số 13 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Có kho với tổng sức chứa tối thiểu 2.000 chai LPG và LPG chai (trừ chai LPG mini) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê tối thiểu 01 năm.

- Có hệ thống phân phối LPG, bao gồm: cửa hàng bán LPG chai hoặc trạm cấp LPG hoặc trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện và có tối thiểu 10 đại lý đáp ứng đủ điều kiện.

- hợp đồng đại lý tối thiểu một (01) năm, còn hiệu lực với Tổ chức, cá nhân kinh doanh LPG đầu mối.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.

- Tải mẫu đơn: