Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận làm tổng đại lý kinh doanh LPG.

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận làm tổng đại lý kinh doanh LPG.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG đến Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Công thương.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ cán bộ hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện.Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công thương có trách nhiệm cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho Tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

            a) Thành phần hồ sơ:  

- Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG theo Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến Tổ chức, cá nhân đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân kinh doanh LPG.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.

8. Phí, lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính.

+ Ở khu vực thành phố: lệ phí cấp GCN: 200.000 đ/giấy/lần cấp

+ Ở các khu vực khác: lệ phí cấp GCN: 100.000 đ/giấy/lần cấp

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (kèm theo): Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến Tổ chức, cá nhân đăng ký.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP.

- Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.

 

- Tải mẫu đơn: