Đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp

Thủ tục 20. Đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp.

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

            Địa chỉ: Quảng trường 14/10, Thành phố Thái Bình

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

           - Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

                        - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

   Bước 3: Chi cục Thủy sản kiểm tra các biện pháp khắc phục vi phạm khai thác bất hợp pháp của chủ tàu và ra thông báo bằng văn bản về việc đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp. Nếu không đủ điều kiện để đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp, phải thông báo tới chủ tàu bằng văn bản và nêu rõ lý do.

          Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

          2. Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị theo mẫu 01.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thủy sản

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo bằng văn bản về việc đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị theo mẫu 01 (theo Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015).

10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác.

Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản. lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.