Cấp phép nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng

Thủ tục 22. Cấp phép nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

            Địa chỉ: Quảng trường 14/10, Thành phố Thái Bình

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

           - Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

                        - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

          Bước 3: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Chi cục Thủy sản có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra hiện trạng tàu (nếu cần), lập báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, rà soát, lập tờ trình trình Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất xem xét, quyết định. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quyết định cấp phép nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng hoặc thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp phép nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng tới tổ chức, cá nhân.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

          2. Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị nhập khẩu (theo mẫu 01).

- Hợp đồng nhập khẩu tàu cá (bản chính).

- Biên bản giám định tình trạng kỹ thuật và trang thiết bị phòng ngừa ô nhiễm môi trường của tàu cá xin nhập khẩu, do cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam cấp (bản chính).

- Trường hợp có Biên bản giám định tình trạng kỹ thuật của tàu do cơ quan đăng kiểm nước ngoài cấp (bản chính) thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt (có công chứng).

b. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời gian giải quyết:  07 (bảy) ngày làm việc.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp:  Không.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

7. Mẫu đơn, tờ khai: Mẫu 01.

8. Phí và lệ phí: Không.

9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá.

10. Điều kiện thủ tục hành chính

-  Tàu cá có nguồn gốc hợp pháp.

- Tàu cá có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên (trừ trường hợp tàu cá do Chính phủ, tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ cho Việt Nam không quy định tổng công suất máy chính của tàu).

- Tàu cá có trang bị công cụ khai thác, thiết bị bảo quản thủy sản tiên tiến (đối với tàu khai thác và dịch vụ khai thác thủy sản).

- Tuổi của tàu (tính từ năm đóng mới đến thời điểm nhập khẩu):

+ Không quá 05 (năm) tuổi đối với tàu cá đóng bằng vật liệu vỏ gỗ.

+ Không quá 08 (tám) tuổi đối với tàu cá đóng bằng vật liệu vỏ thép.

- Máy chính của tàu (tính từ năm sản xuất đến thời điểm nhập khẩu) không nhiều hơn 02 (hai) năm so với tuổi của tàu.

- Được cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam kiểm tra và xác nhận tình trạng kỹ thuật và trang thiết bị phòng ngừa ô nhiễm môi trường của tàu cá.

Trường hợp có Biên bản giám định tình trạng kỹ thuật do cơ quan đăng kiểm nước ngoài cấp thì phải được cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam kiểm tra và xác nhận phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003.

- Nghị định 52/2010/NĐ-CP ngày 17/5/2010 về nhập khẩu tàu cá.

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP về sửa đổi một số nghị định về thủy sản.

- Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản. lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.