Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ

Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào phần mềm theo dõi, viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; lập phiếu giao nhận hồ sơ chuyển về Sở TNMT để tổ chức thẩm định.

Bước 3: Sở TNMT tổ chức thẩm định:

- Nếu không đủ điều kiện có văn bản hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung theo quy định.

- Nếu đủ điều kiện tổ chức thẩm định.

Bước 4: Sở TNMT chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất để trả kết quả cho tổ chức, công dân theo quy định.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

STT

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao hợp lệ

1

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

01

 

2

Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 

01 

3

Văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, giấy tờ chứng minh về việc đóng bảo hiểm, bản khai quá trình công tác, quyết định bổ nhiệm của kỹ thuật trưởng.

 

01

4

Văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ.

 

01

5

Giấy tờ về sở hữu thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ gồm chứng từ mua bán, thuê hoặc chuyển giao thiết bị, công nghệ.

 

01

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 03 Biên bản thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

8. Phí, lệ phí, kinh phí: 

Theo quy định tại Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2017 của Bộ Tài Chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép hoạt động Đo đạc và bản đồ, cụ thể mức thu phí đối với hồ sơ do Sở Tài nguyên và môi trường thẩm định như sau:

 

STT

Số hoạt động dịch vụ Đo đạc và Bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định

Mức thu phí

(1.000 đồng/ hồ sơ)

1

Dưới 03

4.090

2

Từ 03 đến 05

5.540

3

Từ 06 đến 08

6.030

4

Từ 09 đến 11

6.510

5

Từ 12 đến 14

7.000

 

9. Biểu mẫu: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ không thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp; các Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. 

- Tổ chức trong nước được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau:

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành ngh đo đạc và bản đồ đối với tổ chức hoạt động kinh doanh; có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp.

+ Có lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tối thiểu như sau: Một (01) kỹ thuật trưởng có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ, có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất ba (03) năm, có hợp đồng lao động được đóng bảo hiểm từ một (01) năm trở lên, không được đồng thời là kỹ thuật trưởng của tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ khác; Bốn (04) nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ.

+ Có thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ để thực hiện một (01) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp phép.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC.

- Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

- Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2017 của Bộ Tài Chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép hoạt động Đo đạc và bản đồ.

- Tải mẫu đơn: