Xử lý mất điện

Xử lý  mất điện.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu Xử lý  mất điện cung cấp thông tin dưới mọi hình thức tới  Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Điện lực.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận thông tin Xử lý  mất điện của tổ chức, cá nhân lấy thông tin khách hàng, thống nhất thời gian kiểm tra, xử lý mất điện với Khách hàng.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Điện lực tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

   a) Thành phần hồ sơ:  

- Phiếu tiếp nhận thông tin đề nghị Xử lý  mất điện của khách hàng trên chương trình phần mềm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 

- Trường hợp mất điện do ngừng giảm cung cấp điện có kế hoạch: Theo kế hoạch đã thông báo

- Trường hợp mất điện do sự cố: Không quá 02 giờ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Điện lực

- Cơ quan phối hợp:

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Khách hàng được cung cấp điện trở lại theo quy định.

8. Phí, lệ phí: 

- Trường hợp mất điện do ngừng giảm cung cấp điện có kế hoạch: Không

- Trường hợp mất điện do sự cố: Các Bên chịu trách nhiệm khắc phục sự cố thuộc tài sản quản lý

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai(kèm theo) Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Điện lực ngày 03/ 12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012.

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Quy trình kinh doanh điện năng ban hành kèm theo quyết định số 1050/QĐ-EVN ngày 07/9/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Quy định về cung cấp các dịch vụ điện của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu