Chấm dứt hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ)

Chấm dứt hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ).

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu Chấm dứt hợp đồng mua bán điện nộp hồ sơ tới  Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Điện lực.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Chấm dứt hợp đồng mua bán điện của tổ chức, cá nhân lấy thông tin khách hàng, thống nhất thời gian ký biển bản chấm dứt HĐMBĐ với Khách hàng.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Điện lực tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

   a) Thành phần hồ sơ:  

- Giấy đề nghị

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:  không quá 02 ngày làm việc

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Điện lực

- Cơ quan phối hợp:

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản chấm dứt HĐMBĐ.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai(kèm theo):  Giấy đề nghị

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Điện lực ngày 03/ 12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012.

- Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

- Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Quy trình kinh doanh điện năng ban hành kèm theo quyết định số 1050/QĐ-EVN ngày 07/9/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Quy định về cung cấp các dịch vụ điện của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.