Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

1. Trình tự thực hiện

Bước 1:Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ về thành phần và số lượng hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Bước 2:Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân từ Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ có văn bản chỉ rõ các điểm chưa hợp lệ của hồ sơ gửi Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất để làm căn cứ thông báo, hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3:Đánh giá thực tế tại cơ sở:

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ban hành quyết định thành lập đoàn đánh giá thực tế tại cơ sở; Đoàn đánh giá thông báo cho tổ chức, cá nhân về kế hoạch đánh giá trước thời điểm đánh giá 05 ngày, thời gian đánh giá tại cơ sở không quá 01 ngày làm việc.

Bước 4: Trả kết quả thẩm định:

Trong thời gian 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ), Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trả kết quả thẩm định sang Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất:

+ Trường hợp đạt yêu cầu: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

+ Trường hợp chưa đạt yêu cầu: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trả lời bằng văn bản trong đó nêu rõ những điều kiện không đạt đến Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất làm căn cứ thông báo trả lời cho tổ chức, cá nhân.

Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:01 bộ hồ sơ bao gồm:

-  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo Mu số 13 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 108/2017/NĐ-CP.

-  Bản thuyết minh điều kiện buôn bán theo Mu số 15 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 108/2017/NĐ-CP.

-  Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học  của người trực tiếp buôn bán phân bón.

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

8. Phí, lệ phí: Cấp mới: 500.000đ/cơ sở/lần; Cấp lại: 200.000đ/cơ sở/lần

9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

-  Mẫu số 13: Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP;

Mẫu số 15: Bản thuyết minh về điều kiện buôn bán phân bón ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP.

10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Trường hợp cơ sở buôn bán phân bón có cửa hàng tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân được đăng ký hoặc thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Có cửa hàng buôn bán phân bón. Cửa hàng buôn bán phân bón phải có: Biển hiệu; sổ ghi chép việc mua, bán phân bón; bảng giá bán công khai từng loại phân bón niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc;

c) Có khu vực chứa phân bón; có kệ hoặc bao lót để xếp đặt hàng;

d) Người trực tiếp bán phân bón phải có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, trừ trường hợp đã có trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học.

2. Trường hợp cơ sở buôn bán phân bón không có cửa hàng phải có đăng ký doanh nghiệp; có địa điểm giao dịch cố định, hợp pháp; có sổ ghi chép việc mua, bán phân bón và người trực tiếp bán phân bón phải có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, trừ trường hợp đã có trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón.;

- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính;

- Quyết định số 4441/QĐ-BNN-BVTV ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.