Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy phân bón

1. Trình tự thực hiện

Bước 1:Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ về thành phần và số lượng hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Bước 2:Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân từ Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong vòng 02 ngày làm việc, nếu hồ sơ chưa hợp lệ có văn bản gửi Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nêu rõ các điểm chưa hợp lệ, hướng dẫn bổ sung để Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có căn cứ trả lời tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ:

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thẩm định nội dung hồ sơ theo quy định của pháp luật trong thời gian 04 ngày làm việc, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kiểm tra  nội dung của hồ sơ:

- Nếu nội dung hồ sơ chưa đúng với các quy định hiện hành thì phải dự thảo văn bản chỉ rõ các điểm chưa đúng quy định tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT quyết định gửi Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất làm căn cứ trả lời tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp nội dung hồ sơ phù hợp với các quy định hiện hành: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xây dựng dự thảo tham mưu trình Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông báo tiếp nhậnBản công bố hợp quy.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1. Thành phần hồ sơ:

3.1.1. Hồ sơcông bố hợp quy đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy :

a) Bản công bố hợp quy;

b) Bản sao có chứng thực chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình và môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;

c) Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịnh vụ, quá trình và môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng).

3.1.2. Hồ sơ công bố hợp quy đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:

a) Bản công bố hợp quy;

b) Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịnh vụ, quá trình và môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng);

c) Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thử nghiệm được chỉ định;

d) Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 của Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT; hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

đ) Kế hoạch giám sát định kỳ;

e) Báo cáo đánh giá hợp quy gồm những nội dung: đối tượng được chứng nhận hợp quy; (số hiệu, tên) tài liệu kỹ thuật sử dụng làm căn cứ để chứng nhận hợp quy; tên và địa chỉ của tổ chức thực hiện đánh giá hợp quy; phương thức đánh giá hợp quy được sử dụng; mô tả quá trình đánh giá hợp quy (lấy mẫu, đánh giá, thời gian đánh giá) và các lý giải cần thiết (ví dụ: lý do lựa chọn phương pháp/phương thức lấy mẫu/đánh giá); kết quả đánh giá (bao gồm cả độ lệch và mức chấp nhận); thông tin bổ sung khác.

  3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

  4. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

  6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

   - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

  7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy phân bón.

  8. Phí, lệ phí: Chưa có quy định.

  9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  - Bản công bố hợp quy (theo mẫu 1);

  - Kế hoạch kiểm soát chất lượng (theo mẫu 2).

  10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón;

- Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu