Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra thành phần của hồ sơ:

- Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận; viết phiếu hẹn thời gian trả kết quả cho tổ chức.

- Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện bổ sung.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ

- Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan xử lý nghiệp vụ, tham mưu trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, kiểm tra, đối chiếu, tính pháp lý, … trước khi trình Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất xem xét, quyết định.

Bước 4. Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ

- Tờ trình của Chủ đầu tư gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết;

- Các văn bản tham gia ý kiến của các cấp chính quyền (xã, huyện, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất) nơi tái định cư, vùng ngập lòng hồ, mặt bằng công  trình  và  một số văn bản pháp lý khác có liên quan;

- Báo cáo tổng hợp quy hoạch chi tiết theo mẫu (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 22/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2015);

- Các loại bản đồ: Bản đồ hiện trạng kinh tế - xã hội khu, điểm tái định cư, tỉ lệ 1/25.000; bản đồ quy hoạch khu, điểm tái định cư tỉ lệ 1/10.000 hoặc tỉ lệ 1/25.000; bản đồ quy hoạch chi tiết điểm tái định cư, tỷ lệ: 1/500; bản đồ quy hoạch chi tiết sử dụng đất nông nghiệp điểm tái định cư, tỷ lệ: 1/2.000;

- Các phụ lục số liệu kèm theo (nếu có)

b. Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân xã và Ủy ban nhân dân huyện.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số  64/2014/QĐ-TTg Điều 4 Thông tư số 22/2015/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 6 năm 2015;

- Quyết định số 2711/QĐ-BNN-KTHT, ngày 10/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.