Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Thủ tục 15. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

1) Trình tự thực hiện:

          - Bước 1: Chuyển trường trong cùng bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 - Bước 2:  Chuyển trường đến từ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố khác: Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra.

 2) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trường (chuyển trường trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố); tại trường và trung tâm hành chính công cấp huyện (chuyển trường ngoài bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố).

3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.

- Học bạ (bản chính).

- Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng).

- Bản sao giấy khai sinh.

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp (chuyển trường ngoài bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố).

- Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).

- Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú.

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoản cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

5) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

6) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trường THCS hoặc phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trường THCS hoặc phòng Giáo dục và Đào tạo.

7) Kết quả của TTHC: Giấy giới thiệu.

8) Phí, lệ phí: Không.

9) Mẫu đơn, tờ khai: Cá nhân tự viết đơn.

10) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

* Đối tượng:

- Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

- Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường.

* Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định.

11) Căn cứ pháp lý của TTHC:

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT, ngày 25 tháng 12 năm 2002 ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu