Thi tuyển công chức cấp xã

1. Thủ tục: Thi tuyển công chức cấp xã

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển (hoặc ủy quyền cho người khác). Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, cấp giấy tiếp nhận.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho cá nhân hoàn thiện, bổ sung.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi tuyển, chấm thi và chấm phúc khảo (nếu có).

Bước 4: Cá nhân nhận thông báo kết quả thi tuyển bằng văn bản và thời gian nhận quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển.

2. Cách thức thực hiện: Người đăng ký dự tuyển đến nộp hồ sơ trực tiếp tại địa diểm tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND huyện, thành phố nơi tổ chức tuyển dụng.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ: Hồ sơ dự tuyển công chức cấp xã, gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã;

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển;

- Giấy chng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chng nhận thuộc đi tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Hai ảnh mầu cỡ 4cm x 6cm (được chụp cách thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển không quá 6 tháng);

- 03 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận, điện thoại, Email liên hệ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: có thể trực tiếp sau khi nhận hồ sơ, nhưng chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Nội vụ hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố nơi tổ chức tuyển dụng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ huyện, thành phố nơi tổ chức tuyển dụng.

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban chuyên môn có liên quan của huyện, thành phố nơi tổ chức tuyển dụng.

7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Phí dự thi tuyển công chức, thu theo mức sau:

  - Dưới 100 thí sinh mức thu: 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

  - Từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức thu: 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

  - Từ 500 thí sinh trở lên mức thu: 300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (theo mẫu, kèm theo).

10. Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

- Người tham gia dự tuyển công chức cấp xã phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

+ Là công dân Việt Nam;

+ Đủ 18 tuổi trở lên và có đủ thời gian để đóng bảo hiểm xã hội tính từ ngày được tuyển dụng đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật;

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

+ Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

+ Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

+ Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên;

+ Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

+ Có văn bằng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm;

+ Các điều kiện khác theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

- Đối với các công chức Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội:

+ Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

+ Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước

+ Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

+ Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

- Đối với công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã: ngoài những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

- Người tham gia dự tuyển vào công chức cấp xã phải có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên đúng ngành cần tuyển theo từng chức danh công chức, cụ thể như sau:

1. Đối với chức danh Trưởng Công an: ngành Công an, Luật, Quản lý nhà nước - Luật.

2. Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự: ngành Quân sự, Luật, Quản lý nhà nước - Luật.

3. Đối với chức danh Văn phòng - thống kê:

a) Công chức Văn phòng - thống kê đảm nhiệm công tác Văn phòng Ủy ban nhân dân, nội vụ, thủ quỹ: ngành Quản trị văn phòng, Văn thư - lưu trữ, Hành chính văn thư, Lưu trữ học và quản trị văn phòng, Lưu trữ học, Luật, Hành chính, Hành chính văn phòng;

b) Công chức Văn phòng - thống kê đảm nhiệm công tác Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, thống kê: ngành Quản trị văn phòng, Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước, Văn thư - lưu trữ, Hành chính văn thư, Lưu trữ học và quản trị văn phòng, Lưu trữ học, Luật, Hành chính, Hành chính văn phòng, Thống kê, Thống kê kinh tế.

4. Đối với chức danh Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính- nông nghiệp- xây dựng và môi trường (đối với xã):

a) Công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã) đảm nhiệm công tác địa chính, nông nghiệp, thủy lợi và môi trường: ngành Địa chính, Địa chính môi trường, Quản lý đất đai, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật trắc địa - bản đồ, Công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình thủy lợi;

b) Công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã) đảm nhiệm công tác xây dựng, giao thông, công thương: ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Xây dựng cấp thoát nước, Quản lý xây dựng, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông;

c) Công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã) đảm nhiệm công tác phát triển kinh tế thủy sản, lâm sinh: ngành Nuôi trồng thủy sản, Nông học, Khuyến nông - khuyến lâm, Phát triển nông thôn.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

- Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phvề công chức xã, phường, thị trấn;

- Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chun cụ th, nhiệm vụ và tuyn dụng công chức xã, phường, thị trấn;

- Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức;

- Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

 

- Tải mẫu đơn: