Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

1. Trình tự thực hiện:

- Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bị mất, sai sót, hư hỏng hoặ có thay đổi về thông tin đăng ký thành lập của tổ chức, cá nhân; Tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận và gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Công Thươngtại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương kiểm tra, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhân đồng thời gửi 01 bản cho Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính.

- Trường hợp không cấp lại Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình (Địa chỉ: Tầng 1, Nhà Triển lãm Thông tin bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình).

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1. Thành phần hồ sơ:  

Giấy chứng nhận đủ điều kiện bị mất, sai sót, hư hỏng hoặ có thay đổi về thông tin đăng ký thành lập của tổ chức, cá nhân; Hồ sơ theo quy định tại khoản 5, điều 10, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận;

- Bản chính Giấy chứng nhận đã được cấp trong trường hợp Giấy chứng nhận bị sai sót, hoặc thay đổi về thông tin tổ chức, tổ chức, cá nhân; phần còn lại có thể nhận dạng được của Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận bị hư hỏng.

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Sở Công thương

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

8. Phí, lệ phí:Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất: 600.000 VNĐ/ 01 giấy chứng nhận.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai(kèm theo): Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo mẫu 01b Phụ lục 01 của Thông tư số 32/201/TT-BCT.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Điều kiện chung Theo quy định tại điều 9, Nghị định số 113/NĐ-CP:

Điều kiện sản xuất:

- Là Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề sản xuất hóa chất;

- Cơ sở vật chất kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu trong sản xuất theo quy định tại điều 12 của Luật Hóa chất; Điều 4; Khoản 1, 2 điều 5; Khoản 1, 2 điều 6 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP.

- Diện tích của nhà xưởng, kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Cơ sở sản xuất có đủ diện tích để bố trí dây chuyền sản xuất phù hợp với công suất thiết kế, đảm bảo các công đoạn sản xuất, đáp ứng yêu cầu công nghệ;

- Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất;

- Các đối tượng quy định tại điều 32 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP  phải được huấn luyện an toàn hóa chất, gồm:

+ Người đứng đầu đơn vị sản xuất, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh  trực thuộc, phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

+ Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sản xuất được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất;

+ Cán bộ chuyên trách, ban chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở;

+ Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc;

+ Người lao động liên quan trực tiếp tới hóa chất.

* Điều kiện riêng: Trường hợp giấy chứng nhận bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc có thay đổi thông tin về tổ chức cá nhân.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hóa chất ngày 21/11/2007.

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí lệ phí trong hoạt động hóa chất.

- Quyết định số 416/QĐ-BCT ngày 31/01/2018 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.


- Tải mẫu đơn: