Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm).

1. Trình tự thực hiện:

- Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực: Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hiệu lực của Giấy phép 30 (ba mươi) ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

- Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng:

+ Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy  phép sản xuất rượu công nghiệp quy mô dưới 3 triệu lít/năm trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

+ Sở Công Thương căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ mới đề nghị cấp lại của doanh nghiệp để cấp lại giấy phép.

+ Thời hạn của Giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ.

2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình (Địa chỉ: Tầng 1, Nhà Triển lãm Thông tin bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình).

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1. Thành phần hồ sơ:

- Trường hợp 1:  Cấp lại do Giấy phép hết thời hạn hiệu lực:Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

- Trường hợp 2: Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp bị mất hoặc bị hỏng: hồ sơ đề nghị cấp lại 01 bộ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP.

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép đã cấp (nếu có).

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

Trường hợp 1: 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp 2: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có giấy phép hết hạn, bị mất hoặc bị hỏng.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

7.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Cấp lại lần thứ…)

8. Lệ phí (nếu có): Theo Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu: 2.200.000 đồng/lần/cơ sở.

9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Đơn đề nghị Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có giấy phép hết hạn, bị mất hoặc bị hỏng.

- Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng được quy mô dự kiến sản xuất.

- Đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

- Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.

- Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.

- Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

- Đối với trường hợp Giấy phép hết hạn: Trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại như đối với trường hợp cấp mới.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định về kinh doanh rượu.

- Thông tư số 299/2016/TT-BCT ngày 15/11/2016về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá.

- Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18/12/2017 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.

 

- Tải mẫu đơn: