Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động

Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động

a. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Người sử dụng lao động phải thống kê về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở của mình;

- Bước 2: Định kỳ hằng năm người sử dụng lao động gửi báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc gửi trực tuyến qua mạng điện tử (nếu điều kiện kỹ thuật cho phép) đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (Tầng 1, Nhà Triển lãm Thông tin bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình).

c. Thành phần số lượng hồ sơ: Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động.

d. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

e. Thời hạn giải quyết: Không quy định.

f. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động.

g. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Sở Y tế.

h. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.

i. Phí, lệ phí: Không có.

k. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp (Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH).

l. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

m. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Điều 81 Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Quyết định số 748/QĐ-LĐTBXH ngày 24/5/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

 

- Tải mẫu đơn: