Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

a. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ; Cá nhân tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Bước 2: Cán bộ, công chức tiếp nhận và kiểm tra đối chiếu với quy định hiện hành:

   + Nếu đủ điều kiện thì cán bộ, công chức viết Phiếu tiếp nhận và trả kết quả;

   + Nếu không đủ điều kiện thì cán bộ, công chức hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra hồ sơ, xem xét việc miễn nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.

- Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) ra quyết định miễn nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (Sở). Trường hợp không miễn nhiệm  thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo phiếu hẹn.

b. Cách thức thực hiện:

 Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (Tầng 1, Nhà Triển lãm Thông tin bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

- Văn bản nêu rõ lý do miễn nhiệm

- Các văn bản, giấy tờ chứng minh liên quan đến việc bị miễn nhiệm

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường trung cấp tư thục công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

   + Ủy ban nhân dân cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đối với trường trung cấp công lập trực thuộc ủy ban nhân dân cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với trường trung cấp công lập trực thuộc Sở

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định miễn nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng  trường trung cấp công lập

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Chủ tịch và các thành viên hội đồng trường bị miễn nhiệm nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Có đề nghị bằng văn bản của cá nhân xin thôi tham gia hội đồng trường

- Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

- Sức khỏe không đủ khả năng đảm nhiệm công việc được giao, đã nghỉ làm việc để điều trị quá 06 (sáu) tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục

- Có trên 50% tổng số thành viên của hội đồng trường kiến nghị bằng văn bản đề nghị miễn nhiệm

- Vi phạm các quy định đến mức phải miễn nhiệm quy định tại quy chế tổ chức, hoạt động của trường

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;

- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH  ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định Điều lệ trường trung cấp.

- Quyết định 645/QĐ-LĐTBXH ngày 08/5/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu