Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần.

a. Trình tự thực hiện :

Bước 1: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, thành phố tổng hợp danh sách kèm theo hồ sơ hợp lệ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Bước 2: Sở Lao động Thương binh và Xã hộibet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình tiếp nhận danh sách và hồ sơ đề nghị, thẩm định, kiểm tra đối chiếu giữa hồ sơ đề nghị, hồ sơ gốc đang quản lý và chế độ chính sách hiện hành:

- Nếu đủ điều kiện: ra quyết định trợ cấp một lần tiền mai táng phí và 3 tháng trợ cấp.

- Nếu không đủ điều kiện có văn bản trả lời Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả theo phiếu hẹn.

b. Cách thức thực hiện : Nộp hồ sơ trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (Tầng 1, Nhà Triển lãm Thông tin bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ :

 Thành phần :

- Bản khai (theo mẫu TT).

- Phiếu báo giảm.

- Bản sao Giấy chứng tử.

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ .

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

f. Cơ quan thực hiện : Sở Lao động Thương binh và Xã hộibet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái bình

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trợ cấp một lần.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: Bản khai hưởng chế độ khi người có công từ trần (theo mẫu TT).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012.

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

- Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội


 

- Tải mẫu đơn: