Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

8.3. Thủ tục 3: Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

          1. Trình tự thực hiện

  Bước 1:  Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

            Bước 2:  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công

          Địa chỉ: số 142-144, đường Lê Lợi, thành phố Thái Bình

         Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

       - Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

          - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

          Bước 3: Thẩm định hồ sơ:

          Chi cục Thủy lợi xem xét hồ sơ, tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra văn bản trình cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

          Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công, nơi nhận hồ sơ.

          2. Cách thức thực hiện

          a, Gửi trực tiếp đến Trung tâm Hành chính công;

b, Qua đường bưu điện.

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  3.1. Thành phần hồ sơ:

          1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

          2. Đối với từng hoạt động cụ thể mà tổ chức, cá nhân phải có văn bản sau:

          a) Đối với các hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 6, khoản 7, khoản 8 và khoản 10 Điều 1 Quyết định số 55/2001/QĐ-BNN Quy định này gồm:

- Hồ sơ kỹ thuật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép;

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn công trình thủy lợi;

- Văn bản thoả thuận với tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

          b) Đối với các hoạt động quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 55/2001/QĐ-BNN Quy định này gồm:

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép;

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn công trình thủy lợi;

- Văn bản thoả thuận với tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp.

          c) Đối với các hoạt động quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 55/2001/QĐ-BNN Quy định này gồm:

- Dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép;

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn công trình thủy lợi;

- Văn bản thoả thuận với tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

          d) Đối với các hoạt động quy định tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 55/2001/QĐ-BNN Quy định này gồm:

- Bản sao chụp sổ đăng kiểm xe (mang theo bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ);

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép;

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn công trình thủy lợi;

- Văn bản thoả thuận với tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

          e) Đối với các hoạt động quy định tại khoản 9 Điều 1 Quyết định số 55/2001/QĐ-BNN Quy định này gồm:

- Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn;

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép;

- Văn bản thoả thuận với tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường

          3.2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp).

          4. Thời hạn giải quyết: Từ 04 đến 15 ngày làm việc tuỳ thuộc vào nội dung hoạt động cấp phép.

          5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

          6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

          - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện Thủ tục hành chính: Chi cục Thủy lợi.

          - Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

          8. Lệ phí: Không.

          9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          - Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (mẫu 01).

          10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Phù hợp với quy hoạch hệ thống công trình thủy lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành quy định việc cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sửa đổi bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị định số 57/NĐ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

- Tải mẫu đơn: