Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công Địa chỉ: số 142-144, đường Lê Lợi, thành phố Thái Bình, Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ: Chi cục Thủy lợi xem xét hồ sơ, tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra văn bản trình cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công, nơi nhận hồ sơ.

2. Cách thức thực hiện:

a, Gửi trực tiếp đến Trung tâm Hành chính công;

b, Qua đường bưu điện.

3. Thành phần và số lượng hồ sơ:

3.1. Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị gia hạn sử dụng (điều chỉnh nội dung) giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi;

- Bản sao giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi đã được cấp;

- Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với truờng hợp điều chỉnh nội dung giấy phép);

- Báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp đề nghị gia hạn sử dụng giấy phép); Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống công trình thủy lợi (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép);

- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; Biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có).

            3.2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp).

            4. Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó :

+ Thời gian giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT : 07 ngày làm việc.

+ Thời gian giải quyết của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất : 02 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức và cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Cơ quan trực tiếp thực hiện Thủ tục hành chính: Chi cục Thủy lợi.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Gia hạn Giấy phép xả nước thải

8. Lệ Phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn sử dụng (điều chỉnh nội dung) giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (mẫu 01).

10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi;

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sửa đổi bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị định số 57/NĐ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.