Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công Địa chỉ: số 142-144, đường Lê Lợi, thành phố Thái Bình, Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ: Chi cục Thủy lợi xem xét hồ sơ, tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra văn bản trình cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công, nơi nhận hồ sơ.

2. Cách thức thực hiện:

a, Gửi trực tiếp đến Trung tâm Hành chính công;

b, Qua đường bưu điện.

3. Thành phần và số lượng hồ sơ:

3.1. Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu;

- Bản sao giấy phép đã được cấp;

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo đảm an toàn cho công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép);

- Văn bản thoả thuận với tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; Biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có).

3.2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp).                          

4. Thời hạn giải quyết: Từ 03 đến 09 ngày làm việc tuỳ thuộc vào nội dung hoạt động cấp phép. Trong đó :

+ Thời gian giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT : 03 đến 07 ngày làm việc.

+ Thời gian giải quyết của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất : 02 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Cơ quan trực tiếp thực hiện Thủ tục hành chính: Chi cục Thủy lợi.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (gia hạn, điều chỉnh).

8. Lệ Phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (mẫu 01).

10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành quy định việc cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sửa đổi bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị định số 57/NĐ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

- Tải mẫu đơn: