Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các Chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên Chứng chỉ hành nghề dược

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các Chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên Chứng chỉ hành nghề dược

          1. Trình tự thực hiện:

          Bước 1: Công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định;   

Bước 2:

a) Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Thời gian: 5 ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30

- Địa chỉ: 

b) Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và gửi cho người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

c) Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề sủa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hồ ;

Bước 3: Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế tổ chức thẩm định hồ sơ và lập biên bản.

Bước 4: Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản, Giám đốc Sở Y tế  cấp lại chứng chỉ hành nghề dược. Trưng hợp không cấp có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 5: Công dân nhận kết quả theo phiếu tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

          2. Cách thức thực hiện: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo mẫu do Bộ Y tế quy định;

- Bản chính Chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp đối với trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược;

- Đơn trình báo mất Chứng chỉ hành nghề dược có xác nhận của cơ quan Công an nơi báo mất (trường hợp mất Chứng chỉ hành nghề dược).

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng;

- 02 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4.  Thời hạn giải quyết: 24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân                                                              

6.  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế

          7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề               

          8. Phí, Lệ phí:  500.000 đồng/lần thẩm định.

          9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược;

- Giấy khám sức khỏe;

          10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn;

          - Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu nếu hồ sơ gửi bằng đường bưu điện (hoặc bản chụp và xuất trình bản gốc để đối chiếu nếu hồ sơ nộp trực tiếp);

          11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

          - Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

          - Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 24/10/2012 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính Phủ Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

- Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược và Nghị Định 79/2006/NĐ-CP;

          - Thông tư số 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy đinh của Luât Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính Phủ Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;  

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh;

- Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về khám sức khỏe;

*Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế

                                                                                                        

- Tải mẫu đơn: