Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn đối với tàu cá nhập khẩu

         

Thủ tục 2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn đối với tàu cá nhập khẩu

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Địa chỉ: Quảng trường 14/10, Thành phố Thái Bình

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

           - Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

                        - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

   Bước 3: Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Chi cục Thủy sản kiểm tra lập báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ văn bản đề nghị của Chi cục Thủy sản, điều kiện thực tế tại địa phương trình Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất xem xét, quyết định. Trong thời hạn 01 ngày, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn đối với tàu cá nhập khẩu tới tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn đối với tàu cá nhập khẩu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản thông báo trong đó nêu rõ lý do không cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn đối với tàu cá nhập khẩu tới tổ chức, cá nhân.

   Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Bưu điện tới Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ

- Tờ khai đăng ký tàu cá theo mẫu 01

- Văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá của cơ quan có thẩm quyền (bản sao chứng thự);

- Giấy chứng nhận xóa đăng ký (bản chính) kèm theo bản dịch tiếng Việt (bản sao chứng thực) đối với tàu cá đã qua sử dụng;

- Tờ khai Hải quan có xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan (bản sao chứng thực);

- Biên lai nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam (bản sao chứng thực);

- Ảnh của tàu cá nhập khẩu (02 ảnh màu cỡ 9 x 12), chụp theo hướng dọc hai bên mạn tàu.

- Hồ sơ xuất xưởng của cơ sở đóng tàu đối với tàu cá đóng mới;

b. Số lượng: 03 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản.

b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thủy sản.

Chi cục Thủy sản: Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống bố mẹ chủ lực).

d. Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý về thú y thủy sản.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

7. Mẫu đơn, tờ khai: Giấy đề nghị kiểm tra chất lượng theo mẫu 01.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy thông báo đạt chất lượng hoặc giấy thông báo không đạt chất lượng (theo mẫu 02).

- Thời hạn của Giấy thông báo chất lượng: Không.

10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Tàu cá đã được đưa về Việt Nam.

- Người nhập khẩu đã hoàn tất thủ tục nhập khẩu.

- Người nhập khẩu đã nộp đầy đủ các khoản thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp tàu cá được đăng ký tạm thời).

- Tàu cá đã được cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam có thẩm quyền cấp Sổ đăng kiểm và các Biên bản kiểm tra an toàn kỹ thuật có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Nghị định 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản

- Nghị định số 52/2010/NĐ-CP  ngày  17  tháng  5  năm 2010 của Chính phủ về nhập khẩu tàu cá

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thuỷ sản

- Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản. lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.