Cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

 1. Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Nộp hồ sơ       

 Cơ sở đào tạo nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô đến Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

 Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

 - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức tiếp nhận vào sổ theo dõi, lập Giấy biên nhận hồ sơ.

 - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện, bổ sung.

 Bước 3. Giải quyết

 Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo, lập biên bản theo mẫu quy định và cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ sở đ điều kiện. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo Giấy hẹn.

 2. Cách thức thực hiện:

 a) Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình;

 b) Nộp hồ sơ qua đường bưu chính;

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 a) Thành phần hồ sơ:

 - Văn bản kèm báo cáo đ nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định;

 - Quyết định thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp của cơ quan có thẩm quyền (bản sao kèm bản chính đ đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);

 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao kèm bản chính đ đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);

 - Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (bản sao kèm bản chính đ đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);

 - Giấy đăng ký xe (bản sao kèm bản chính đ đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).

 b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

 4. Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ theo quy định

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép đào tạo lái xe.

 8. Lệ phí: Không.

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo đ nghị cấp Giấy phép đào tạo lái xe

 10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:

 - Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

 - Đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, điều kiện về giáo viên dạy lái xe ô tô theo quy định tại Điều 6, Điều 7 của Nghị định số 65/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018).

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ ban hành quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

 - Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ ban hành quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.
- Tải mẫu đơn: