Cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ:

 1. Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Nộp hồ sơ       

 Cá nhân nộp hồ sơ dự học Cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ tại cơ sở được phép đào tạo lái xe ô tô và cơ sở đào tạo người điều khiển xe máy chuyên dùng có đủ điều kiện: Trường Trung cấp nghề GTVT hoặc Trường Cao đẳng nghề số 19-BQP.

 Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

 - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức tiếp nhận vào sổ theo dõi, lập Giấy biên nhận hồ sơ.

 - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện, bổ sung.

 Bước 3. Giải quyết

 - Tuyển sinh và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ theo chương trình quy định.

 - Báo cáo mở lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ với Sở Giao thông vận tải theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.

 - Tổ chức kiểm tra, cấp Chứng chỉ cho người học đạt yêu cầu và lập biên bản kết quả kiểm tra bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ theo mẫu quy định

 - Cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

 Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo Giấy hẹn.

 2. Cách thức thực hiện:

 Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ sở đào tạo lái xe ô tô và cơ sở đào tạo người điều khiển xe máy chuyên dùng có đủ điều kiện.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 a) Thành phần hồ sơ:

 - Đơn đề nghị dự học bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 (bản chính);

 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (bản photocopy);

 - 03 ảnh màu kích thước 2x3cm chụp không quá 06 tháng, kiểu chứng minh nhân dân.

 b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

 4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ kiểm tra.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.

 8. Lệ phí: 100.000 đồng/người/01 khóa học

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị dự học bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ

 10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:Điều kiện đối với người học lái xe:

 - Là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

 - Đủ 18 tuổi trở lên.

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

 - Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ;

 - Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

- Tải mẫu đơn: