Đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

Đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

 1. Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Nộp hồ sơ       

 Cá nhân nộp hồ sơ tại tại Cơ sở đào tạo nơi cấp Chứng chỉ

 Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

 - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức tiếp nhận vào sổ theo dõi, lập Giấy biên nhận hồ sơ.

 - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện, bổ sung.

 Bước 3. Giải quyết

 Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo Giấy hẹn.

 2. Cách thức thực hiện:

 a) Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ sở đào tạo nơi cấp chứng chỉ;

 b) Nộp hồ sơ qua đường bưu chính;

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 a) Thành phần hồ sơ:

 - Đơn đề nghị đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ;

 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản photocopy);

 - 03 ảnh màu kích thước 2x3cm kiểu chứng minh nhân dân, chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ

 b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

 4. Thời hạn giải quyết: Sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đào tạo nơi cấp Chứng chỉ lần đầu.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ nghề điều khiển xe máy chuyên dùng.

 8. Lệ phí: Cấp chứng chỉ 30.000 đồng/chứng chỉ.

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ

 10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Thông tư số 06/2011/TT- BGTVT ngày 07/3/2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ;

 - Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng;

 

- Tải mẫu đơn: