Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn:

 1. Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Nộp hồ sơ       

 Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (Áp dụng: Xe máy chuyên dùng được tạm nhập, tái xuất thuộc các chương trình dự án của nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, các dự án ODA đầu tư tại Việt Nam phải thực hiện đăng ký có thời hạn khi tham gia giao thông đường bộ)

 Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được uỷ quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.

 Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Hồ sơ chưa đủ: Trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung đủ các thủ tục theo quy định;

+ Hồ sơ đầy đủ theo quy định: Làm giấy biên nhận hồ sơ và phối hợp với phòng chuyên môn hẹn thống nhất chủ phương tiện thời gian, địa điểm, cách thức kiểm tra phương tiện, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn.

 Bước 3. Giải quyết

 - Phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu:

 + Hồ sơ chưa đủ: Trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung đủ các thủ tục theo quy định;

 + Hồ sơ đầy đủ theo quy định: Đi kiểm tra thực tế phương tiện tại hiện trường. Trường hợp phương tiện đang hoạt động ở bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc Trung ương khác, có văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải nơi phương tiện đang hoạt động phối hợp kiểm tra theo quy định;

 - Sau khi có kết quả kiểm tra, báo cáo Lãnh đạo Sở .

 - Trường hợp hồ sơ hợp lệ, kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, cấp đăng ký, hoàn tất hồ sơ, chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân.

 - Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo Giấy hẹn.

 2. Cách thức thực hiện:

 a) Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình;

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 a) Thành phần hồ sơ:

 - Bản chính Tờ khai đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng, theo mẫu BM-PT-4a;

 - Bản sao có chứng thực Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của chủ dự án nước ngoài đầu tư tại Việt Nam;

 - Chứng từ nguồn gốc xe máy chuyên dùng:

 + Đối với xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp trong nước, chứng từ nguồn gốc là phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của cơ sở sản xuất (bản chính).

 + Đối với xe máy chuyên dùng nhập khẩu, chứng từ nguồn gốc là tờ khai hàng hoá nhập khẩu theo mẫu quy định của Bộ Tài chính (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).Trường hợp không có chứng từ nguồn gốc xe máy chuyên dùng chủ sở hữu phải nộp thêm bản cam đoan (bản chính). 

 b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

 4. Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc kể từ khi có kết quả kiểm tra.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (trừ XMCD của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh).

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng theo mẫu BM-PT-12a.

 8. Lệ phí: 200.000 đồng/lần cấp.

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn theo mẫu BM-PT-4a.

 10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Xe máy chuyên dùng được tạm nhập, tái xuất thuộc các chương trình dự án của nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, các dự án ODA đầu tư tại Việt Nam.

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;

 - Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT ngày 05/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;

 - Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

 

- Tải mẫu đơn: