Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

 1. Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Nộp hồ sơ       

 Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày chủ sở hữu có xe máy chuyên dùng thanh lý, bị mất, bán ra nước ngoài hoặc tái xuất ra nước ngoài phải làm thủ tục xóa sổ đăng ký tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

 Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được uỷ quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.

Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Hồ sơ chưa đủ: Trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung đủ các thủ tục theo quy định;

- Hồ sơ đầy đủ theo quy định: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, chuyển tới phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết

- Phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu:

+ Hồ sơ chưa đủ: Trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung đủ các thủ tục theo quy định;

+ Hồ sơ đầy đủ theo quy định: Báo cáo Lãnh đạo Sở xác nhận vào tờ khai, hoàn tất hồ sơ, chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân.

+ Trường hợp không giải quyết phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo Giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện:

a) Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình;

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng;

- Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng;

 - Biển số xe máy chuyên dùng (trừ trường hợp bị mất).

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày chủ sở hữu có xe máy chuyên dùng thanh lý, bị mất, bán ra nước ngoài hoặc tái xuất ra nước ngoài phải làm thủ tục xóa sổ đăng ký tại Sở Giao thông vận tải.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải về cấp đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dung có tham gia giao thông đường bộ;

- Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT.
- Tải mẫu đơn: