Công bố lại cảng thủy nội địa

Công bố lại cảng thủy nội địa

 1. Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Nộp hồ sơ       

 Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ xin chấp thuận tới Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

 Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

 - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức tiếp nhận vào sổ theo dõi, lập Giấy biên nhận hồ sơ.

 - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện, bổ sung.

 Bước 3. Giải quyết

 Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo Giấy hẹn.

 2. Cách thức thực hiện:

 a) Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình;

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 a) Thành phần hồ sơ:

 - Đơn đề nghị công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa.

 - Trường hợp do thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội dung đã công bố gồm:

 + Đơn đề nghị công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa theo Mẫu.

 + Văn bản hợp pháp về chuyển nhượng cảng và hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu hoặc văn bản hợp pháp về phân chia hoặc sáp nhập (nếu có).

 - Trường hợp công bố lại do có sự thay đổi về kết cấu công trình cảng, vùng nước, vùng đất, công dụng của cảng:

 + Đơn đề nghị công bố lại hoạt động bến thủy nội địa theo Mẫu.

 + Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh các nội dung thay đổi.

 - Trường hợp công bố lại do xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua cảng, thực hiện theo thủ tục công bố hoạt động cảng thủy nội địa.

 - Đối với cảng thủy nội địa được công bố hoạt động trước ngày 01 tháng 01 năm 2005 mà bị thất lạc hồ sơ gồm:

 + Đơn đề nghị công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa theo Mẫu.

 + Bản vẽ mặt bằng công trình cảng, bình đồ vùng nước, vùng đất của cảng.

 b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

 4. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố lại.

 8. Lệ phí: Không.

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội địa.

 10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 23/11/2008 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

 - Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thuỷ nội địa.

- Tải mẫu đơn: