Xoá đăng ký phương tiện thủy nội địa

Xoá đăng ký phương tiện thủy nội địa

 1. Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Nộp hồ sơ          

 Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận tới Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

 Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

 - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức tiếp nhận vào sổ theo dõi, lập Giấy biên nhận hồ sơ.

 - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện, bổ sung.

 Bước 3. Giải quyết

 Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo Giấy hẹn.

 2. Cách thức thực hiện:

 a) Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình;

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 a) Thành phần hồ sơ:

 - Đơn đề nghị xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa;

 - Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp.

 b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

 4. Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

 8. Lệ phí: Không.

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xoá đăng ký phương tiện thủy nội địa.

10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Thủ tục hành chính được giải quyết trong các trường hợp phương tiện bị mất tích; phương tiện bị phá hủy; phương tiện không còn khả năng phục hồi; chuyển quyền sở hữu phương tiện; thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện; theo đề nghị của chủ phương tiện

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 23/11/2008 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

 - Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.

- Tải mẫu đơn: