Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

1. Trình tự thực hiện:

Người đề nghị Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề gửi hồ sơ về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Y tế tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Thời gian: Các ngày trong tuần (Trừ ngày nghỉ theo quy định)

- Địa chỉ: Tầng 1, Nhà Triển lãm Thông tin bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho người hành nghề sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hồ ;

Bước 3: Trong thời gian 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế tổ chức thẩm định hồ sơ và ban hành quyết định cho phép người hành nghề được tiếp tục hoạt động chuyên môn. Nếu không cho phép người hành nghề được tiếp tục hoạt động chuyên môn thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 4: Người đề nghị Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề nhận kết quả theo giấyhẹn hoặc qua đường bưu điện.

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đ nghị được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bệnh theo quy định tại Phụ lục 05 ban hành kèm Thông tư số 35/2013/TT-BYT;

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề;

- Báo cáo về việc khắc phục sai sót chuyên môn kỹ thuật của người hành nghề;

- Giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến sai sót chuyên môn kỹ thuật của người hành nghề trong thời gian bị đình chỉ hoạt động chuyên môn;

- Bản sao có chứng thực giấy phép lao động do cư quan có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp người hành nghề là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đ hồ sơ hợp lệ;

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép người hành nghề được tiếp tục hoạt động chuyên môn.

8. Phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Phụ lục 05: Đơn đ nghị tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;

- Thông tư số 35/TT-BYT ngày 30/10/2013 Quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Quyết định số 4692/QĐ-BYT, ngày 04/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

 

- Tải mẫu đơn: