Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

1. Trình tự thực hiện:

Cơ sở đề nghị Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Y tế tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Thời gian: Các ngày trong tuần (Trừ ngày nghỉ theo quy định )

- Địa chỉ: Tầng 1, Nhà Triển lãm Thông tin bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho cơ sở

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho người hành nghề sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hồ ;

Bước 3: Trong thời gian 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế tổ chức thẩm định hồ sơ và ban hành quyết định cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động chuyên môn. Nếu không cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động chuyên môn thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 4: Cơ sở đề nghị Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhận kết quả theo giấyhẹn hoặc qua đường bưu điện.

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện2.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

*Thành phần hồ sơ:

- Đơn đ nghị được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh;

- Báo cáo về việc khắc phục sai sót chuyên môn kỹ thuật hoặc các biện pháp đã thực hiện để bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 43 Luật khám bệnh, chữa bệnh và các liệu liên quan;

- Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đ hồ sơ hợp lệ;

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động chuyên môn.

8. Phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Phụ lục 07: Đơn đề nghị tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;

- Thông tư số 35/TT-BYT ngày 30/10/2013 Quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Quyết định số 4692/QĐ-BYT, ngày 04/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh
- Tải mẫu đơn: