Chứng nhận thủy sản khai thác

Thủ tục 5. Chứng nhận thủy sản khai thác

 

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ hàng có nhu cầu chứng nhận thủy sản khai thác nộp hồ sơ đến một trong các cơ quan thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 nơi đã xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác để đề nghị chứng nhận thủy sản khai thác.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

    Địa chỉ: Quảng trường 14/10, Thành phố Thái Bình

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

       - Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

          - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Chi cục Thủy sản xem xét hồ sơ, kiểm tra thông tin trong Giấy chứng nhận thủy sản khai thác và thực hiện:

- Chứng nhận khi lô hàng có nội dung đúng với kê khai trong Giấy chứng nhận thủy sản khai thác và trả 01 (một) bộ hồ sơ cho chủ hàng, 01 (một) bộ lưu tại cơ quan thẩm quyền;

- Không chứng nhận khi lô hàng có nội dung không đúng với kê khai trong hồ sơ hoặcsử dụng nguyên liệu từ tàu cá nằm trong danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp. Trường hợp không chứng nhận phải có văn bản trả lời chủ hàng và nêu rõ lý do.

        Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công, nơi nhận hồ sơ.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ

- Mẫu Giấy chứng nhận thủy sản khai thác mẫu 01;

- Bản kê khai Phụ đính Thông tin vận tải theo mẫu 02;

- Bản sao chụp Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác.

b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 02 (hai) ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thủy sản

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Chứng nhận thuỷ sản khai thác đã ký và đóng dấu.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục V và Va (đối với lô hàng được chế biến từ nhiều tàu) và Vb ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản. lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu