Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá thuộc diện thuê tàu trần hoặc thuê - mua tàu.

Thủ tục 10. Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá thuộc diện thuê tàu trần hoặc thuê - mua tàu.

1. Trình tự thực hiện

                Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

                Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

            Địa chỉ: Quảng trường 14/10, Thành phố Thái Bình

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

                - Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

                - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

          Bước 3: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Chi cục Thủy sản cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá thuộc diện thuê tàu trần hoặc thuê – mua tàu hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá thuộc diện thuê tàu trần hoặc thuê – mua tàu.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

          2. Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ

- Tờ khai đăng ký tàu cá (theo mẫu 01);

- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu: 

+Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu vào Việt Nam do cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp (bản chính);

+ Hợp đồng thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu vào Việt Nam (bản chính);

+ Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ của tàu do cơ quan Đăng ký cũ cấp (bản chính) và kèm theo bản dịch ra tiếng Việt do cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung dịch.

- Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính); 

- Ảnh của tàu cá (02 ảnh màu cỡ 09 x 12 cm), chụp theo hướng dọc hai bên mạn tàu.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời gian giải quyết:  03 (ba) ngày làm việc.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Thủy sản

- Cơ quan phối hợp: Không

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.

7. Mẫu đơn, tờ khai: Theo mẫu 01.

8. Phí và lệ phí: Không.

9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá thuộc diện thuê tàu trần hoặc thuê - mua tàu.

10. Điều kiện thủ tục hành chính: không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003.

- Nghị định 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.

- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), có hiệu lực từ ngày 06/8/2006.

-  Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản. lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.