Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

Thủ tục 14. Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

 

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

            Địa chỉ: Quảng trường 14/10, Thành phố Thái Bình

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

           - Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

                        - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

   Bước 3: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Chi cục Thủy sản thẩm định hồ sơ, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá. Trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp tới tổ chức, cá nhân.

          Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá theo mẫu 01.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản.

b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Thủy sản.

d. Cơ quan phối hợp:  Không.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

7. Mẫu đơn, tờ khai: Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá theo mẫu 01.

8. Phí và lệ phí: Không

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

10. Điều kiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003.

- Nghị định 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.

- Quyết định số 96/2007/QĐ-BNNPTNT ngày 28/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế Đăng kiểm tàu cá.

- Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản. lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.