Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm.

            1. Trình tự thực hiện:

   Bước 1:  Tổ chức thực hiện thủ tục hành chính chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ qua đường bưu chính, qua hệ thống Internet hoặc trực tiếp về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tại TTHCC bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn của cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình.

2. Cách thức thực hiện

 Trực tiếp, qua hệ thống Internet hoặc qua đường bưu chính về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tại TTHCC bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

   3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu

1

Đơn đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm;

01

 

2

Chứng nhận đăng ký kinh doanh; Hoặc chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc chứng nhận đầu tư; hoặc chứng nhận đăng ký thuế; hoặc quyết định thành lập cơ sở phát hành là đơn vị sự nghiệp công lập;

 

01

3

Giấy tờ sở hữu trụ sở hoặc hợp đồng thuê, mượn trụ sở để làm địa điểm kinh doanh;

 

01

4

Sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh được phép thường trú tại Việt Nam của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

 

01

5

Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp.

 

01

            4. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

            5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                           

            6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình.

            7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

            8. Lệ phí: Không.

            9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (theo mẫu 1 đính kèm).

            10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Trước khi hoạt động 15 ngày, cơ sở phát hành xuất bản phẩm là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo quy định.

- Điều kiện hoạt động đối với cơ sở phát hành là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập:

+ Người đứng đầu cơ sở phát hành phải thường trú tại Việt Nam; có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp;

+ Có một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

+ Có địa điểm kinh doanh xuất bản phẩm.

            11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xuất bản ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Xuất bản;

          - Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.


- Tải mẫu đơn: