Thẩm định hồ sơ trình Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép thành lập Nhà xuất bản.

            Thủ tục 9: Thẩm định hồ sơ trình Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép thành lập Nhà xuất bản.

          1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1:  Tổ chức thực hiện thủ tục hành chính chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

  Bước 2:  Tổ chức nộp hồ sơ qua đường bưu chính, qua mạng Internet hoặc trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn tổ chức hoàn thiện bổ sung.

  Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.

          2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao

1

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản

01

 

2

Đề án thành lập nhà xuất bản và giấy tờ chứng minh có đủ các điều kiện thành lập nhà xuất bản theo quy định.

01

 

          4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

          5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                               

          6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình.

          7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

          8. Lệ phí: Không

          9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản (theo mẫu 01 đính kèm); Đề án thành lập nhà xuất bản (theo mẫu 02 đính kèm); Sơ yếu lý lịch (dùng cho người dự kiến được bổ nhiệm lãnh đạo nhà xuất bản) (theo mẫu 03 đính kèm).

          10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Có tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ, xuất bản phẩm chủ yếu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản;

 - Có người đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập và có ít nhất 05 biên tập viên cơ hữu:

* Tiêu chuẩn đối với tổng giám đốc (giám đốc) nhà xuất bản:

+ Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

+ Có trình độ đại học trở lên;

+ Có ít nhất 03 năm làm một trong các công việc biên tập, quản lý xuất bản hoặc báo chí, quản lý tại cơ quan chủ quản nhà xuất bản;

+ Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

* Tiêu chuẩn đối với tổng biên tập nhà xuất bản:

+ Có chứng chỉ hành nghề biên tập;

+ Có ít nhất 03 năm làm công việc biên tập tại nhà xuất bản hoặc cơ quan báo chí;

+ Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

* Tiêu chuẩn của biên tập viên:

+ Là công dân Việt Nam; thường trú tại Việt Nam; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

+ Có trình độ đại học trở lên;

+ Hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

+ Có chứng chỉ hành nghề biên tập do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

- Có trụ sở, nguồn tài chính và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm hoạt động của nhà xuất bản do Chính phủ quy định:

+ Trụ sở của nhà xuất bản có diện tích từ 200 mét vuông (m2) sử dụng trở lên;

+ Có ít nhất 05 (năm) tỷ đồng để bảo đảm hoạt động xuất bản;

+ Có đủ trang thiết bị để tổ chức xuất bản.

- Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới nhà xuất bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xuất bản ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Xuất bản;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

           - Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 08/8/2008 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Tải mẫu đơn: