Cấp lại phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam đối với trường hợp thay đổi nội dung đã đăng ký:

Cấp lại phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam đối với trường hợp thay đổi nội dung đã đăng ký:

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Sở Y tế tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định, Sở Y tế cấp cho đơn vị nộp hồ sơ số phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm;

- Nếu hồ sơ đăng ký chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết nội dung chưa đáp ứng cần phải sửa đổi, bổ sung (nêu cụ thể nội dung chưa đáp ứng).

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung đáp ứng theo quy định, Sở Y tế ban hành số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Đối với các sản phẩm mỹ phẩm đã công bố và được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, khi có thay đổi các nội dung quy định, hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị bổ sung (đối với các nội dung không phải công bố mới) 

- Tài liệu có liên quan đến nội dung bổ sung và phải được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Số phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm.

8. Lệ phí: 500.000 đồng/phiếu.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 15/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;        

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính về việc qui định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh.

 

 

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu