Hỗ trợ học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (khi có nguồn tài trợ)

Thủ tục: Hỗ trợ học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (khi có nguồn tài trợ)

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ và xin xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, trường học;

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội làm tờ trình đề nghị nhà tài trợ xem xét, quyết định.

Bước 4: Sau khi nhà tài trợ đồng ý, thì tổ chức trao theo quy định của nhà tài trợ.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin hỗ trợ học bổng có dán ảnh đính kèm, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường nơi cư trú;

- Kết quả học tập có xác nhận của nhà trường.

b. Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Nhà tài trợ.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động Thương binh và xã hội.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trợ cấp học bổng.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2004;

- Nghị định số 71/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ thi hành chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2004.

 

 

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu