Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

Thủ tục 8: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận tới Sở Giao thông vận tải vào giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần;

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ nếu:

 + Hồ sơ chưa đủ: Trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung đủ các thủ tục theo quy định;

+ Hồ sơ đầy đủ theo quy định: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển tới phòng chuyên môn tham mưu cho Lãnh đạo Sở để tiến hành cấp lại giấy chứng nhận.

Bước 3: Sau khi Lãnh đạo Sở ký Quyết định, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

* Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đãng ký phương tiện:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa;

- Hai ảnh khổ 10x15cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;

-  Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị hỏng.

* Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:

Bản chính Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.

b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký.

8. Lệ phí: 70.000 đồng/Giấy chứng nhận đăng ký.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa

10. Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 23/11/2008 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ  Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa;

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu nộp lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông dường thuỷ nội địa.

 


- Tải mẫu đơn: