Giải thể Trung tâm dạy nghề/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm

Thủ tục 2: Giải thể Trung tâm dạy nghề/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Tổ chức đi thực hiện cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

·   Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

·   Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện

       Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần Hồ sơ gồm:

     - Kết luận của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về dạy nghề hoặc cơ quan thực hiện chức năng thanh tra dạy nghề về kết quả thanh tra tình trạng thực tế của trường/trung tâm hoặc Công văn đề nghị của cơ quan chủ quản hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường/trung tâm.

     - Phương án giải quyết quyền lợi của cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên dạy nghề, nhân viên, người lao động, người học nghề và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đảm bảo quy định tại khoản 1, Điều 13, Thông tư số 24/2011/TT- BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

-  Căn cứ Nghị định số 70/2009/NĐ-CP ngày 21/8/2009 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề;

        - Thông tư số 24/2011/TT- BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

 

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu