Chia, tách, sáp nhập trường Trung cấp nghề/phân hiệu đào tạo của trường trung cấp nghề

Thủ tục 3 : Chia, tách, sáp nhập trường Trung cấp nghề/phân hiệu đào tạo của trường trung cấp nghề

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Tổ chức đi thực hiện cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

·   Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

·   Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần Hồ sơ gồm:

- Công văn của cơ quan chủ quản (đối với trường công lập); công văn của Hội đồng quản trị, cá nhân sở hữu trường (đối với trường tư thục), trong đó nêu rõ lý do, mục đích của việc chia, tách, sáp nhập trường; trụ sở chính, phân hiệu của trường sau khi sáp nhập và trụ sở mới của trường sau khi chia, tách;

- Biên bản họp của Hội đồng quản trị trường về việc chia, tách, sáp nhập trường, (đối với trường tư thục);

- Đề án chia, tách, sáp nhập trường, trong đó làm rõ phương án sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, giáo viên dạy nghề, nhân viên, người lao động của trường; kế hoạch, thời gian dự kiến, lộ trình thực hiện việc chia, tách, sáp nhập; thủ tục và thời hạn chuyển đổi tài sản, chuyển đổi vốn góp.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

4. Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

8. Lệ phí: Không

9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Căn cứ Nghị định số 70/2009/NĐ-CP ngày 21/8/2009 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề;

- Thông tư số 24/2011/TT- BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ Lao động TBXH Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu