Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

Thủ tục 34: Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức):

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người thành lập doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ:

Trường hợp người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp, khi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị người làm thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặcVăn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận theo quy định và trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn người đến làm thủ tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nhận kết quả theo ngày hẹn tại giấy biên nhận và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh

-  Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh như sau (nếu thay đổi người đứng đầu chi nhánh):

Bản sao hợp lệ Giấy CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực (đối với công dân Việt Nam);

+ Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây:

a) Hộ chiếu Việt Nam;

b) Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài;

+ Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam;

+ Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh (nếu bổ sung kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của Pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề);

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh                 

8. Lệ phí: 100.000 đồng

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp;

Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình về việc sửa đổi thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu