Cấp giấy phép hoạt động dạy nghề đối với trường Trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục 7: Cấp giấy phép hoạt động dạy nghề đối với trường Trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đi thực hiện cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

-         Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

-         Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 a. Thành phần Hồ sơ gồm:

- Văn bản đăng ký hoạt động dạy nghề 

- Báo cáo đăng ký hoạt động dạy nghề

b. Số lượng hồ sơ: 06 bộ hồ sơ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc)

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động dạy nghề

8. Lệ phí: Không

9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 - Văn bản đăng ký hoạt động dạy nghề  (mẫu số 04)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

 - Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn một số điều về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

 

 

- Tải mẫu đơn: