Cấp giấy phép bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục 8 :Cấp giấy phép bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đi thực hiện cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

-         Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

-         Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 a. Thành phần Hồ sơ gồm:

* Trường hợp: Bổ sung nghề đào tạo; Bổ sung hoặc thay đổi trình độ đào tạo hoặc điều chỉnh quy mô tuyển sinh giữa các trình độ đào tạo và giữa các nghề trong cùng nhóm nghề; Chia, tách, sáp nhập hoặc có sự thay đổi giấy phép đầu tư có liên quan đến nội dung ghi trong Giấy phép hoạt động dạy nghề, hồ sơ gồm:

- Văn bản đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề.

- Báo cáo đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề

* Trường hợp: Chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu đến nơi khác, mà trụ sở chính hoặc phân hiệu là nơi trực tiếp tổ chức dạy nghề; Thành lập phân hiệu mới mà có tổ chức hoạt động dạy nghề, hồ sơ gồm:

- Hoạt động dạy nghề bổ sung được thực hiện trong cùng bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc trung ương với trụ sở chính, hồ sơ gồm:

+ Văn bản đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề

+ Báo cáo đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề

- Đối với các cơ sở dạy nghề có trụ sở chính ở bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ngoài, thì hồ sơ phải có thêm:

+ Bản sao có chứng thực Quyết định cho phép thành lập cơ sở dạy nghề hoặc mở phân hiệu của cơ sở dạy nghề hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển trụ sở chính/phân hiệu của cơ sở dạy nghề;

+ Quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở dạy nghề hoặc phân hiệu của cơ sở dạy nghề;

+ Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện;

+ Danh sách cán bộ phụ trách phân hiệu và cơ cấu, bộ máy tổ chức của phân hiệu đối với trường hợp thành lập phân hiệu của cơ sở dạy nghề;

+ Quy chế đào tạo;

+ Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn học, mô đun, trình độ đào tạo (nếu trong chương trình đào tạo không quy định);

+ Mẫu bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng.

b. Số lượng hồ sơ: 06 bộ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc)

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề

8. Lệ phí: Không

9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Văn bản đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề (Mẫu số 04b)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

 - Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

  - Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn một số điều về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục


 

- Tải mẫu đơn: